Fortrolighedspolitik

Generelt

Vores kunders tillid er utrolig vigtig for os. Tillid er blandt andet baseret på, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi indsamler om dig som kunde eller potentiel kunde, og vores evne til at beskytte dit privatliv. Vi ønsker at beskrive så klart og gennemsigtigt som muligt, hvordan vi indsamler, gemmer og bruger de oplysninger, som du giver os på grund af din brug af vores hjemmeside eller tjenester.

Persondataansvarlig

Anders Fox Magical Entertainment (Anders Fox, vi, vores, os) er ansvarlig for de personlige oplysninger, der indsamles på denne hjemmeside eller på anden måde.

Du kan kontakte os via vores kontaktside på denne hjemmeside.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

De oplysninger, vi indsamler, er primært personoplysninger, som du giver, når du bruger vores hjemmeside ved at indsende oplysninger via vores kontaktformularer.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på den besøgendes computer, når man besøger andersfox.se. Vi bruger cookies til at give dig som bruger af vores hjemmeside adgang til forskellige funktioner og til at indsamle statistik for vores hjemmeside og brugernes adfærd. Du kan slå denne funktion fra i din browser, hvilket kan resultere i, at nogle funktioner begrænses.

Personlige oplysninger gives ved henvendelse til Anders Fox.

Når du f.eks. kontakt os på e-mail eller telefon eller ved et personligt møde, vi kan alt efter sagen gemme oplysninger om dig, som er nødvendige for at besvare dit spørgsmål eller hjælpe dig med et problem. Det kan være navn, telefonnummer, adresse, e-mailadresse og hvad sagen drejer sig om. Dine personoplysninger kan blive gemt i din egenskab af kontaktperson.

Formålet med vores behandling

Hovedformålet med behandlingen af dine personoplysninger er direkte kommunikation til dig som kunde og at udvikle og forbedre vores forretning og din kundeoplevelse.

Kundeoplysninger kan blive brugt i markedsføringssammenhænge af Anders Fox eller for virksomheder uden for virksomheden, som Anders Fox samarbejder med om markedsføring. Virksomheder, som Anders Fox samarbejder med, har deres egen GDPR-kompatible politik på plads. Dette gælder også for virksomheder uden for EU/EØS.

Retsgrundlaget for vores håndtering

Anders Fox kan behandle og opbevare dine oplysninger baseret på juridiske grunde, f.eks. for at kunne opfylde vores aftale med dig som kunde.

Hvem behandler – videregivelse af personoplysninger
Kun vores personale har adgang til de oplysninger, som vi gemmer lokalt i vores kundedatabase. Nogle oplysninger opbevares hos vores leverandører eller i cloud-løsninger og betyder, at vi overfører persondata til leverandøren, hvor leverandøren er vores persondataassistent, der kun behandler dataene på vores vegne efter aftale med Anders Fox.

Opbevaringstid for personlige data

Opbevaringsperioden for dine personoplysninger strækker sig, indtil formålene med behandlingen er opfyldt og udtyndes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for de formål, som de er indsamlet til.

Personoplysninger, som vi gemmer på baggrund af, at du er kunde hos os eller bruger tjenester hos os, forbliver, så længe du er aktiv kunde hos os.

De samme personoplysninger kan opbevares hos os flere forskellige steder til forskellige formål. For eksempel. nyhedsbrev eller fakturering. Det betyder, at en data, der slettes fra et system, kan forblive i et andet system, hvor den opbevares på grundlag af et andet lovgrundlag eller til et andet formål, hvor der stadig er behov for personoplysningerne.

Du kan anmode om, at vi sletter alle personlige oplysninger, vi har om dig. Dette inkluderer ikke nogen information, som vi skal gemme til administrative, juridiske eller sikkerhedsmæssige formål.

Videregivelse eller ændring af personoplysninger

For at sikre, at privatlivslovgivningen ikke misbruges af andre til skade for dig, har Anders Fox et ansvar for at sikre din identitet i kontakter vedrørende din identitet. Alt efter hvad kontakten refererer til, kan vi derfor kræve, at du kan bevise din identitet på en passende måde.

Klager til tilsynsmyndigheden

Du har altid ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til en tilsynsmyndighed, som i vores tilfælde er Datatilsynet. For kontaktoplysninger, se www.datainspektionen.se.

Ændringer i persondatapolitikken

Denne persondatapolitik kan blive opdateret fra tid til anden. Du finder altid den seneste version på vores hjemmeside.